See other templatesSee other templates

هر آنچه که مطالعه می کنید ، نوشته شده بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد که مشتمل بر 37 ماده و 17 تبصره است و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1392/6/31 تصویب و در تاریخ 1392/7/10 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

مراحل درخواست فرزندخواندگی :

بر طبق ماده 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی(شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) ) ارائه گردد و سازمان بهزیستی(شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) ) مکلف است پس از 2 ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد . دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان بهزیستی(شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) ) نسبت به صدور قرار سر پرستی آزمایشی 6 ماهه اقدام می نماید . قرار صادره به دادستان ، متقاضی و سازمان بهزیستی(شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) ) ابلاغ می گردد .

بر طبق ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سر پرست ، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند . تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است .

چه کسانی می توانند درخواست فرزندخواندگی نمایند ؟

بر طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی(شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) ) درخواست نمایند :

الف - زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند ، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .

ب - زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .

ج - دختران و زنان بدون شوهر ، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند ، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره 1 - چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد ، درخواست کنندگان از شرط مدت 5 سال مقرر در بند(الف) این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 2 - چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی(شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) ) و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید .

تبصره 3 - اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند ، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است .

تبصره 4 - درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن ، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند ، در شرایط مساوی اولویت دارند .

تبصره 5 - در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند ،درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

شرایط درخواست کنندگان سرپرستی :

بر طبق ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند :

الف - تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب - عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج - تمکن مالی

د - عدم حجر

ه - سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و - نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ، مواد روانگردان و الکل

ز - صلاحیت اخلاقی

ح - عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

ط - اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

مشاهده متن کامل قانون

هم اکنون کمک کنید

شما ياوران گرامي مي توانيد با در اختيار داشتن هر کدام از کارتهاي عضو شتاب، نسبت به پرداخت کمک‌های نقدی خود صورت الکترونيکي اقدام نماييد.

کمک نقدی به شیرخوارگاه

بازدید مجازی از شیرخوارگاه

Easy to startجهت بازدید مجازی از بخش‌های مختلف شیرخوارگاه حضرت علی اصغر  روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده‌ی تور مجازی ...

گزارش عملکرد

Docs / Supportجهت مشاهده‌ی عملکرد مالی شیرخوارگاه و مشاهده‌ی اطلاعات مربوط به اقلام خریداری شده با کمک‌های نقدی اینجا کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر ...

کمک‌ غیر نقدی

Native RTL Supportجهت پیشنهاد همکاری با شیرخوارگاه و خانه‌ی فرزندان حضرت علی اصغر (ع) با ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر ...

استقرار و نگهداری سیستم توسط Socan Group